Sinh viên đại học Sài gòn thiếu nợ cho chủ nợ chịch để trả nợ.