Quan trọng hơn vẫn là thần thái – mẫy em hot teen tuổi lol